ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Religion  >  China Religious Goods
World Directory is the best way to find China Religious Goods

World Directory

religion

China Religious Goods

is the best way to find

ร้านพู่กันจีน ภูเก็ต Pookunjeen Phuket

2015-11-02 11:23:50
1
pookunjeen
12/23 ถ.แม่หลวน,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076235085
mobile: 0891725445
ร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuketร้านพู่กันจีน ภูเก็ต  Pookunjeen Phuket
ร้านพู่กันจีน  เป็นร้านจำหน่ายสินค้าของไหว้เจ้าทุกชนิด  ซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่  วันที่  28  ธันวาคม  2550  ขณะนี้ก็เป็นระยะ  6  ปีแล้วครับ  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน สินค้าที่มีวางจำหน่าย อาทิเช่น องค์พระบูชา(กิมซิ้น)  ไม่ว่าจะเป็นงานไม้หอมแท้  งานเรซิ่น  งานเซรามิก และยังรับสั่งแกะองค์พระหรือองค์เจ้าตามที่ลูกค้าต้องการครับ  เรื่องราคาสอบถามกันได้ครับ (สั่งแกะโดยตรงจากประเทศจีน)  ชุดทรงเจ้า(ต้อ) มีทั้งงานจีน  งานไทย  ทั้งยังรับออกแบบและตัดชุดทรงตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย  ธง(เหล่ง) มีทั้งงานเขียนมือ  งานสกรีน  อีกทั้งยังรับสั่งเขียนตามที่ลูกค้าต้องการเช่นกันครับ  แส้(ฮวดโซ๊ะ) โต๊ะอุย ฉึ่งกุง ไฉ่ไบ๋ ธูป เทียน กระดาษไหว้เจ้า ฮกเกี้ยนกิม กระถางธูป โถกำยาน ถ้วยน้ำชา ประทัด และอื่นๆ อีกมากมาย  สินค้าเหล่านี้ล้วนนำเข้าจากประเทศจีนทั้งนั้น  และเพื่อรองรับการใช้งานของทุกท่าน  ให้มีความสะดวกและรวดเร็วใจการรับชม 
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language