ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Health & Beauty  >  Beauty Care Center
World Directory is the best way to find Beauty Care Center

World Directory

health-and-beauty

Beauty Care Center

is the best way to find

health

2018-08-14 15:34:37
1
health
avenue roodepoort Johannesburg,johannesburg,Gauteng Worldwide 1724
phone: +27781595267
mobile: 0781595267
MUTUBA SEED AND OIL PENIS ENLARGEMENT +27781595267  is a seed traditionally used in Africa to increase man hood size, stop early ejaculation and improve weak erection. It comes with the mutuba seed oil which you apply on your penis before you plant the seed, as the seed grows so does your penis. The seed starts to grow in 4 days and once you get the penis size you want you remove the plant from the ground and your penis will remain like that permanently.  To get the product, Call, +27781595267  link:    https://youtube.com/watch?v=HavwtQsOy18  The product comes with the mutuba seed oil which you apply on the penis for 3 days, Then you plant the seed It starts to grow In 4 days, as it grows so does your penis. When the penis gets to the size you want you remove the seed from the ground and your penis will be Enlarged and strong permanently.  US  It's a natural and effective way of treatment commonly used in Africa to grow the size of your penis  You plant the seed  You apply the mutuba seed oil along the whole length of your penis once every Every day before you sleep  As the seed grows so does your penis  When you get the size you want you destroy The plant and your penis will remain enlarged permanently  You can plant it in a pot or in the garden it grows in most conditions

Germiston Abortion Clinic/Pills 4 Sale 0725166732

2016-09-29 06:30:56
2
Abortion Clinic
159,Dr,Judy Bridget,Gauteng Worldwide 1401
phone: 0725166732
mobile: 0725166732
Quality Abortion services provided by the specialists. Women health problems. A same day services:safe,legal & pain free Abortions. From 1 week to 28 Weeks. We use tested and approved pills . Its 100% guaranteed & safe. No side effect at all. We also do free womb cleaning and free pills delivery. www.bridgetwomenclinic.zohosites.com. 0725166732.  

คลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinic

2015-11-24 16:45:29
3
Dr. Veerawat Clinic
243 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี,กะทู้,ป่าตอง,ภูเก็ต Thailand 83150
phone: 076292931
fax: 076292932   | mobile: 0836386791
คลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinicคลินิก ด็อกเตอร์ วี Dr. Veerawat Clinic
โบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมจมูกศัลยกรรมกระดูกแก้มลิปศัลยกรรมศัลยกรรมคางศัลยกรรมหูศัลยกรรมใบหน้า, ศัลยกรรมเต้านม Contouring ร่างกาย, การผ่าตัดสะโพก, เพศศัลยกรรมแปลง, การฝังเข็ม, เลเซอร์และโปรแกรมเฟิร์มมิ่งบอดี้

ราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKET

2015-11-24 16:11:55
4
RAJDHEVEE CLINIC PHUKET
224-225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ถนนเฉลิมพระเกียรติ,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076367011
fax: 076367012   | mobile: 076367012
ราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKETราชเทวีคลินิก ภูเก็ต RAJDHEVEE CLINIC PHUKET
ราชเทวีโพลีคลินิก เป็นผู้นำในการวิจัยคิดค้น เลือกใช้ตัวยาที่ผ่านการวิจัยค้นคว้าอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล ว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาปัญหาสิวฝ้า และคิดค้นแนวทางรักษาสิวฝ้าตามหลักการแพทย์ อย่างเป็นระบบ จนเป็นต้นแบบการรักษาสิวฝ้าสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuket

2015-11-24 15:46:54
5
เพราะความสวย...รอไม่ได้
74-75 หมู่ที่ 5,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076307108
mobile: 076307108
วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuketวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เซ็นทรัล ภูเก็ต Wuttisak Clinic Central Phuket
วุฒิศักดิ์ คลินิก ผู้นำด้านความงามและผิวพรรณอันดับหนึ่ง ด้วยความใส่ใจในการให้บริการ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ครีมกลูต้าผิวขาว เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ล้ำหน้า รวมทั้งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...วุฒิศักดิ์ คลินิก จึงเป็นผู้นำด้านความงามและผิวพรรณที่ได้มาตรฐานในการประกอบการ ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและตรวจรักษาปัญหาผิวพรรณต่างๆ รวมถึงการทำทรีตเม้นท์และหัตถการอย่างถูกหลักวิชาการ มีสถานประกอบการที่ สะอาด ทันสมัย ถูกหลักสุขาภิบาล จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่แบ่งสัดส่วนชัดเจน พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้และมารยาท ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมมาอย่างดี เครื่องมือแพทย์ที่ใช้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

คลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuket

2015-11-24 15:24:41
6
Medicare Phuket
42-4 อ๋องซิมผ่าย,เมือง,อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076250195
mobile: 0918233363
คลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuketคลินิก เมดิแคร์ ภูเก็ต Medicare Phuket
องค์กรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณท์ ขีดความสามารถทางการแพทย์ วิชาการ งานบริการ ระบบคอมพิวเตอร์ สถานที่ เว็บไซต์ ตามลำดับ เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรูปร่าง และผิวพรรณแก่ประชาชนสูงสุดต่อไป ตามอุดมคติ พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร Face by Face -Care by Case -- Care your faces as mine 

นิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuket

2015-11-24 14:55:44
7
Nitipon Wellness Phuket
75/22 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076354565
mobile: 076354565
นิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuketนิติพลคลินิก สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต Nitipon Wellness Phuket
นิติพล คลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย นายแพทย์ นิติพล ชัยสกุลชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม และด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสวยงาม จาก “คลินิกรักษาผิวพรรณ” (Medical skin clinic) จึงเปลี่ยนมาเป็น “สถาบันดูแลความงามครบวงจร” (Aesthetic Beauty clinic) โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

DR ROSE ABORTION CLINICS IN RANDBURG, JOHANNESBURG +27736585929

2015-10-15 15:47:08
8
DR ROSE ABORTION CLINICS
166 Bram Fischer Drive,Gauteng South Africa 2194
phone: +27736585929
mobile: 0736585929
DR ROSE ABORTION CLINICS IN RANDBURG, JOHANNESBURG +27736585929
ABORTION CLINICS & ABORTION PILLS FOR SALE +27736585929 NB: PRICES ARE NEGOTIABLE. Abortion: (Termination of Pregnancy) Our clinic is a legalized Women's Abortions in South Africa with an experience of over 10 years Specializing in Medical Abortion which is a safe and Medically approved way to end or terminate a pregnancy using Abortion Pills and has a wide range of Services and a team of well trained staff that will help you make a proper decision to meet your task great or small. Our Safe abortion Clinics are well equipped with primary health care facilities hence creating a private environment because we believe that we are involved with sensitive issues and working on an appointment basis.  Our Abortion Services are carried out by qualified practitioners / doctors who make sure everything works out properly and everything is kept private and confidential to suit your need and budget. Our Abortion Prices / Costs are reasonable that even Students can afford them. ROY women's clinic offer legal Abortion services. It's your body, your choice. What Will Happen During the Abortion Process: For the case of delivery, pills are given with instructions of how to use them. The tablets we give you are for orally use. These tablets block the action of the hormone progesterone on the uterus. This stops the growth of the pregnancy and causes the lining of the uterus to shed. Some side effects such as light bleeding, nausea or vomiting may be experienced. You may also be given tablets that you will place in the vagina near the cervix. This medicine causes the uterus to contract and also causes bleeding and cramping. This medication is normally administered using a tampon and if you are comfortable using tampons you can insert this medication yourself. An overnight stay is not required. Most women go home straight away with advice on what to do after the misoprostol is placed in the vagina. Most abortions will happen within 2-4 hours. The medicines are very effective and 99% of the time you go through with the pregnancy termination or abortion immediately. You may experience the following: nausea, vomiting or diarrhoea. This is normal during the abortion / pregnancy termination process. Most women will have the abortion within 1-3hours of using the pills but for some women take a little bit longer. Our Personal Guaranteed With No Risk! You are covered by our One day 100% money-back guarantee which means that if for any reason whatsoever you are not completely satisfied with our service you get a no questions refund. Immediately come for help - Avoid wasting time the biological clock is not on your side! Email: [email protected] CONTACT: +27736585929 or http://drrosewomenclinics.webs.com We also offer deliveries all over South Africa.  

Scentuals Body Care From Nature

2015-09-14 19:25:37
9
At Scentuals, we use ingredients sourced from all around the globe - pure essential oils, cold pressed carrier oils, the finest butters, botanicals and organic herbs.
Unit 108, 86 North Bend Street,Coquitlam Canada V3K 6H1
phone: 604-474-3240
mobile: 6044743240
At Scentuals, we use ingredients sourced from all around the globe - pure essential oils, cold pressed carrier oils, the finest butters, botanicals and organic herbs. All of our personal care products are spa quality and are handmade in Coquitlam, BC in small batches. Our products are never tested on animals and are Eco-Friendly. When you use natural personal care products, you show respect for your body, your health and your environment. Our goal at Scentuals is to provide the finest quality, affordable bath & body care adding to your well being while delighting your senses.

Scentuals Body Care From Nature

2015-09-08 05:04:13
10
100% Natural, Organic Skincare Products!
Unit 108, 86 North Bend Street,Coquitlam, BC Canada V3K 6H1
phone: 604-474-3240
mobile: 604-474-3240
Anti-aging products and more, right here in Canada. We are the leader in providing Canadians an all-natural option for all things beauty, and we are proud of our amazing anti-aging products. Our facial kits are able to rejuvenate your face and lips, all while providing a safe and cleansing wash. As well, our body wraps have continued to deliver a pure and natural result for all of your problem areas.

Yaffa Zhav Skin Care Centre

2015-06-02 20:09:25
11
YAFFA ZHAV SKIN CARE CENTRE FOR MEN AND WOMEN
55 The Parade West, Kent Town,Adelaide Australia 5067
phone: 08 8362 0222
mobile: 08 8362 0222
Yaffa Zhav has a wide range of beauty, anti-ageing and skin care products and treatments to offer, including non-surgical facelifts, diamond microdermabrasions, IPL hair removal, laser photo rejuvenation, body wraps, body tones, and permanent make-up, to list just a few. Indulge at Yaffa Zhav with our latest beauty, anti-ageing and skin rejuvenation treatments as well as advanced slimming and toning therapies for men and women. Yaffa Zhav’s cutting-edge technology and carefully created range of skin care products can help you get the radiant glow that makes skin look years younger. We can also help you on your path to a slimmer, more toned body. The Yaffa Zhav range is now availabe online, including our individual products, gift packs and Gift vouchers.

Benoni Abortion Womens Clinic 0736279375

2015-03-09 23:17:00
12
Abortion womens clinic
princes ave, 1500, Benoni,gauteng South Africa 1500
phone: 0736279375
mobile: 0736279375
Abortion Womens Clinic in Randburg, Johannesburg, Soweto, Pretoria, Tembisa SAFE,MEDICAL ABORTION PILLS FOR SALE IN JHB,SANDTION RANDBURG,PRETORIA.CALL DR KEN +27736279375   call 0736279375 for Abortion pills / termination of Pregnancy] We Help You Abort / Terminate an un-wanted pregnancy Today. That is what we do for you, especially if you stay around Gauteng. It is very quick and pain free. It is 98% successful. Let us Help You Today. This procedure is legal under certain circumstances. The procedure is one of the safest operations, and up to 29 weeks, is safer than giving birth. CHOICE ABORTION / TERMINATION OF PREGNANCY We conduct abortion on demand up to the twelfth week (three months) of pregnancy. Abortion is a process of ending a pregnancy. If pregnancy is confirmed and is below twelve weeks, then abortion pills are best to expel the contents of the uterus Abortion pill is widely known as RU-486. RU stands for Roussel-Uclaf (the initials of the pharmaceutical company) and 486 is a lab serial number. Using abortion pill is a type of abortion that can be performed using a combination or a single pill of two medications, mifepristone and misoprostol. These two pills can terminate pregnancy in about four hours. It is safe and effective when used within twelve weeks of pregnancy. These medicines are either taken orally or vaginally. Mifepristone blocks the hormone progesterone levels that are needed to maintain a successful pregnancy. Due to the blockage of this hormone, the uterine lining begins to shed, the cervix get soften and bleeding (an indication of abortion) may occur. This is when the termination of pregnancy is taking place and it is within three to four hours of taking the pills and you are done. The bleeding may be light much like spotting towards the end of a menstrual period or heavy bleeding branches in randburg, pretoria, johannesburg, springs, alexandra, diepsloot, tembisa, soweto, s andton, cresta, cosmo city, honeydew, rosebank, fourways, lanseria, northgate, nort hcliff , melville, benoni, bryanston, pinetown , morningside, rivonia, wendywood, sunninghill, midrand, daveyton ; Call: Ken +27736279375; [email protected]

Prof Zaphosa

2015-03-08 18:38:56
13
Mutuba Seed Penis Enlargement Product
Johannesburg,Gauteng South Africa 20001
phone: +27719999186
mobile: 0719999186
Prof Zaphosa
Mutuba Seed Penis Enlargement Product by Prof Zaphosa +27719999186 Penis enlargement by the mutuba seed penis  enlarger has helped men all over the world to enlarge their penis.This is a seed traditionally used in Africa to increase penis size, stop early ejaculation and improve manhood, weak erection. It comes with the mutuba seed oil which you apply on your penis before you plant the seed, as the seed grows so does your penis.  The seed starts to grow in 4 days and once you get the penis size you want you remove the plant from the ground and your penis will remain like that permanently.one year unconditional guarantee since 1970 we've stood behind our one year unconditional guarantee: If you're not completely satisfied, we'll refund your money, period, no questions asked. To get the product, call Order now; Prof Zaphosa; Call; +27719999186 Email; [email protected] Website; http://www.zaphosa.webs.com  

Prof Zaphosa

2015-03-08 18:32:35
14
Ancestral Traditional Healer
bontebok avenue, roodepoort,Alabama United States 20001
phone: +27719999186
mobile: 0719999186
ONLINE LOVE SPELLS PROF ZAPHOSA CALL Online Love Spells That Work Fast contact Prof Zaphosa; +27719999186 Not every free spell has the capability to perform as premium spells. Therefore, you should be very careful to choose free spells. If you want some reliable and free spells then you can contact us. We will provide you most effective love spells that work very fast. For this sake, you just need to have online connectivity through which you can contact us. Online servicing is only medium to reach every corner of the world. If you want love spells that will work very fast on your problem, then contact us as soon as possible. Prof Zaphosa; Call; +27719999186 Email; [email protected]  

Ancestral Traditional Healer

2015-03-08 18:08:35
15
Prof Zaphosa
Bontebok avenue, roodepoort,Gauteng Worldwide 20001
phone: +27719999186
mobile: 0719999186
Ancestral Traditional Healer
Powerful Wedding Spell Caster +27719999186 This is your perfect and thoughtful gift for a newly engaged or married couple. This involves a very powerful ritual will be especially performed to reinforce lasting true love and happiness to a husband and his new wife, or same sex couple. The ritual is designed to seal the love for eternity between the loving couple and prevent any negative interferences in their new life together. You really could not give a more loving, caring and special gift to a couple who you genuinely care for. You can choose to tell them or allow it to remain a very special, complete and wonderful secret.Once you have purchased your spell(s), I will personally email you for some further information – i.e. the star signs of those involved etc. Upon completion of your spell, I will never store any of your personal details. Prof Zaphosa; Call; +27719999186 Email; [email protected] Website; http://www.zaphosa.webs.com  

Powerful Psychic Spells Traditional Healer +27732234705

2014-09-17 14:14:16
16
Love spells, lost love spells, marriage spells, get back your lost lover, voodoo love spells, strong love spells that work,spiritual healer,attraction spells,bring back lost lover,traditional healer.
140,Gauteng Worldwide 2000
phone: +27732234705
mobile: 0732234705
Powerful Psychic Spells Traditional Healer +27732234705Powerful Psychic Spells Traditional Healer +27732234705
Powerful Traditional Healer Master Spells Caster +27732234705 I can cast a spell on your behalf regarding a relationship, your financial situation, future events, or whatever is important to you. I have the power and I use the power. I can change the course of your destiny. Contact me and I shall cast a spell for you. Tell me what it is you want and I shall go about my work. Is it someone or something you desire to have? Do you want wealth, or happiness, or a mate? Some of the diseases / problems I can treat/ cure 1. We protect cars and home? 2. Do you want your business to succeed? 3. Do you have long painful periods? 4. Do you have bad luck? 5. Are you struggling to sell your property? 6. We help people with court cases? 7. We can help you to quit alcohol, smoking 8. Job promotion? Lost lover specialist 1. We bring back lost lover 2. Do you want to win your loved one 3. We help single people to find partners 4. Do you want to be married? 5. Love attraction 6. Married problems & Divorce 8. Love portion All these done in 3 - 7 Days, Privacy place strictly confidential Result 100% Guaranteed and i have divine powers that enable you to connect to your forefathers or ancestors to give you guidance in life and enable you to change the course of your destiny To inquire about my services, contact me by phone, e-mail. I will be happy to assist you 24 hours a day, 7 days a week. For an immediate response please contact me by phone. Contact: Sheik Muniil Tel: +27732234705 Skype: sheik.muniil2 Email: [email protected] Email:[email protected] Website: http://www.sheikmuniil.webs.com      

Glory of New York

2014-09-09 14:01:32
17
Beauty of organic
11/30 tower cheewathai rajchaparop,Rajchatawe,makkasan,bangkok Thailand 10400
phone: 0851498866
mobile: 0851498866
Glory of New York ( www.gloryofny.com )             ผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลความงามคุณภาพระดับ High end จากอเมริกา ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ธาติจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี (organic) ได้กำลังมองหาผู้ที่มีใจรักและสนใจในการทำธุรกิจดูแลความงาม ร่วมทำธุรกิจเปิดศูนย์ดูแลความงาม และสปาภายใต้แบรนด์ Glory of New York พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ     ผู้ที่สนใจติดต่อ: [email protected] (K.ลี)   โทรศัพท์0851498866 ACI Pharma Co., Ltd. We envisage to be provider of quality products across the globe in Human and Animal Pharmaceutical products. Healthcare business has been a philanthropic vision of our founder, leading to our mission "We care life, we share love". Our commitment to quality medicines, innovative therapies, global reach, and satisfaction to all, continues to be the foundation of our company today. ACI Pharm is dedicated to development, manufacturing and marketing of quality pharmaceuticals to meet growing demand of healthcare. เราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมมนุษย์และสัตว์ที่มีคุณภาพทั่วโลก ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพที่มีวิสัยทัศน์ "เราดูแลชีวิตเราแบ่งปันความรัก" ความมุ่งมั่นของเราในการใช้ยาที่มีคุณภาพรักษาที่ก้าวล้ำ การเข้าถึงทั่วโลกและความพึงพอใจเป็นรากฐานของ บริษัท ของเราวันนี้ เอซีไอ ฟาร์ ทุ่มเทให้กับการพัฒนาการผลิตและการตลาดของยาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการดูแลสุขภาพ

LOST LOVE SPELLS IN JOHANNESBURG.+27839663519.

2014-08-20 16:20:54
18
LOVE SPELLS
JHB,GAUTENG,GAUTENG South Africa 2000
phone: +27839663519
mobile: 0839663519
Work and love these are the basics,Without them there is neurosis. Get back your lost lover now . Is your love life falling apart? Do you want your love to grow stronger ? Is your partner losing hope in you? It's not too late fix your love life problems . We offer solutions to take care of all your love life matters. We strengthen bonds in all love relationships and marriage. We recover love and happiness when relationship breaks down. We bring back long and short term lost lovers together.   www.lovespells4u..co.za. +27 839 663 519.

Radiant Medical Phuket

2014-02-15 11:52:38
19
Aesthetic clinic Phuket - Botox filler Phuket and laser treatment
52. Phangnga Road,T. Talatdyao,A. Muang,Phuket Thailand 83000
phone: 076-215897
fax: 076-215897   | mobile: 061-4141662
Radiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical Phuket
Radiant Medical & Aesthetics Clinic Best of Boutique Clinic for effective laser treatment and unique skincare experience was established in Phuket      What Radiant Medical offers: Most important to us is your personal service. We treat everyone as individuals. Your experience here with us will be tailored to your needs with our service minded staff. We use the gold standard machine for LASER and NON-LASER treatment. Ulthera Ultherapy is a new type of non-surgical, non-invasive procedure that uses ultrasound and the body's own natural healing process to lift, tone, and tighten loose skin on the brow, face, neck, and under the chin. Cutera CoolGlide Laser Hair Removal The Cutera CoolGlide is the best laser hair removal system on the market for all skin types and tones, from light to dark, including tanned patients. Its unique design, longer wavelength, and innovative cooling design, allow extremely effective, safe and permanent results. Fractional Co2 Laser  (For Acne Scar Treatment, Wrinkles/Thightening Treatment) Q Switched Nd/Yag Laser  (For Freckles / Melasma / Abnormal Pigmentation Treatment, Skin Rejuvenation) Mesotherapy Non-Needle  (For Brightening Treatment, Lifting Treatment)... etc.
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language