ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Food & Restaurant  >  Cake, Bakery
World Directory is the best way to find Cake, Bakery

World Directory

food-and-restaurant

Cake, Bakery

is the best way to find

ร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuket

2015-11-02 16:52:52
1
Eleven Two & Co Cafe Phuket
112 ถ.ถลาง,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076354424
mobile: 076354424
ร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuketร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค คาเฟ่ ภูเก็ต Eleven Two & Co Cafe Phuket
ร้าน อีเลฟเว่น ทู แอนด์ โค ร้านตกแต่งสไตล์สุดฮิป มีบริเวณพื้นที่กว้างพอสมควร บรรยากาศสบายๆมีให้เลือกทั้งห้องแอร์นั่ง เย็นๆสบายๆหรือจะเป็นนั่งชมวิวตึกชิโนฯ ข้างนอกร้าน สำหรับเมนูหลักๆของร้านจะเป็นกาแฟและพวกเครื่องดื่มต่างๆหรือเบเกอรี่ อย่างเช่นเค้กหลากหลายชนิด  เหมาะสำหรับพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวันแวะซื้อของที่ระลึก
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language