ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Computer & Technology  >  Intrusion detection system
World Directory is the best way to find Intrusion detection system

World Directory

computer-and-technology

Intrusion detection system

is the best way to find

บริษัท ฮุคเทคโนโลยี จำกัด

2015-11-05 11:10:07
1
บริษัท ฮุคเทคโนโลยี จำกัด
16/54 ภูเก็ตอินเตอรืวิลล่า หมู่ 2,เมือง,เกาะเเก้ว,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076624639
fax: 076624639   | mobile: 076624639
กล้องวงจรปิด เน็ตเวิร์ค และความปลอดภัย CCTV NETWORK IT SECURITY SYSTEM

เอส.เค. เทเลคอม

2015-11-05 10:50:20
2
เอส.เค. เทเลคอม ภูเก็ต
128/72 หมู่บ้านท้อปแลนด์ หมู่5,เมือง,รัษฎา,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076620600
fax: 076620576   | mobile: 076620600
เอส.เค. เทเลคอม ภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางระบบสื่อสารและระบบความ ปลอดภัย แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย อาทิเช่น ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบประตูอัตโนมัติ คีย์การ์ด ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเน็ตเวิร์ค เป็นต้น โดยบริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษางาน ปฏิบัติงานติดตั้ง ทั้งภายในสถานที่ และนอกสถานที่ ให้กับลูกค้าทั่วไป รองรับการใช้งานทุกอาคาร ทุกองค์กร ทุกระบบ รวมถึงเทคโนโลยีอนาคต ISDN, VOIP ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเม้นต์ สถานที่ต่างๆ
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language