ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | Registrieren Registrieren

Warum müssen Sie registrieren? Warum müssen Sie registrieren?
Welt Gelbe Seiten  >   Medizinische und Klinik  >  Hautklinik
Welt Gelbe Seiten ist der beste Weg zu finden Hautklinik

Welt Gelbe Seiten

medical-and-clinic

Hautklinik

ist der beste Weg zu finden

โรงพยาบาลป่าตอง : Patong Hospital

2015-11-05 10:26:15
1
ต้นแบบโรงพยาบาลในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย
57 ถ.ไสน้ำเย็น,กระทู้,ป่าตอง,ภูเก็ต Thailand 83150
telefon: 0763426334
fax: 076340614   | moblie: 0763426334
พุทธศักราช 2496 ตำบลป่าตองมีสถานบริการสาธารณสุข คือ สถานีอนามัยตำบลป่าตอง ตั้งอยู่บนเชิงเขาป่าตอง ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ เดิมเป็นเพียงอาคารไม้ชั้นเดียว สถานที่ คับแคบ การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากตั้งอยู่บนเชิงเขา จึงได้ก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ราชพัสดุ หมู่ 3 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในปี 2523 จากความร่วมมือของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลสิริโรจน์ PhuketInternationalHospital

2015-11-04 09:18:55
2
เราจะดูเเล เหมือนคนในครอบครัว
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
telefon: 076 249-400
fax: 076 210-936   | moblie: 076 249-400
โรงพยาบาลสิริโรจน์ PhuketInternationalHospitalโรงพยาบาลสิริโรจน์ PhuketInternationalHospital
โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์ กุมารแพทย์ ซึ่งต้องการนำความรู้ความสามารถทางการแพทย์กลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้คนภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 นพ.อนุโรจน์ ได้เปิดคลินิกส่วนตัวชื่อ “สิริโรจน์คลินิก” บนถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต ด้วยข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลที่สิริโรจน์คลินิกซึ่งไม่สามารถให้คนไข้พักค้างคืนที่คลินิกเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้ ในปี 2525 นพ.อนุโรจน์ จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาล ชื่อว่า “สิริโรจน์พยาบาล” ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด มีแพทย์ ในสาขาหลักๆ อย่างละท่าน คือ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และสูตินรีแพทย์ หลังจากเปิดดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี โรงพยาบาลมีความเจริญเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับการเติบโตขึ้นของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการขยับขยายโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และมีความเป็นสากล เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มารับบริการ ลายปี 2536 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงได้ย้ายสถานที่ให้บริการมาที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หรือถนนบายพาส บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายใต้ชื่อบริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด ( Phuket International Hospital Company Limited) และเปลี่ยนชื่อจาก “สิริโรจน์พยาบาล” เป็น “โรงพยาบาลสิริโรจน์” โดยในระยะแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 105 เตียง จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมตลอดปี ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในภูเก็ตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว สืบเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ทำให้พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลสิริโรจน์เริ่มไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มอาคารให้บริการผู้ป่วยหลังใหม่ และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งทำให้มีการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 151 เตียง และเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกอีก 2 ชั้น ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม อาคารจอดรถในร่ม ตลอดจนมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ คลินิกใหม่ๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลสิริโรจน์ยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตรกับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วย สำหรับคนท้องถิ่นซึ่งต้องการรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การทำบายพาสหัวใจ เป็นต้น และสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการกลับไปรักษาต่อในจังหวัดหรือประเทศของตน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2015-11-04 08:55:02
3
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ซอย หงษ์หยกอุทิศ - ซอย ประยูร 2/1,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
telefon: 076 254 425
fax: 076 254 430   | moblie: 076 254 425
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเริ่มการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน), บริษัทอนุภาษจำกัด และกลุ่มผู้ร่วมทุนท้องถิ่น รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ประเทศไทย ได้ทุ่มเทพยายามถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมาโดยตลอด ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน อาทิเช่น แพคเกจตรวจสุขภาพไดมอนด์สำหรับผู้บริหาร และแพคเกจแวลูโกลด์ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการตรวจผลเลือด การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์ เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) เครื่องตรวจซีทีสแกน การทดสอบบนลู่วิ่ง (TMT) การทดสอบการทำงานของปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจทันตกรรม และการทดสอบสายตา เป็นต้น คณะแพทย์ของโรงพยาบาล เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ในด้านความเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยอาการ และการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยทุกเพศและวัย ด้วยโรงพยาบาลตระหนักดีว่า การอบรมเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านว่า บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถรักษาคุณภาพทางการแพทย์ในระดับแนวหน้าได้เป็นอย่างดี สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาล มีดังนี้ เตียงผู้ป่วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 ราย และผู้ป่วยใน 200 ราย พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 23 ศูนย์ และห้องพักฟื้นผู้ป่วย ห้องผ่าตัดจำนวน 5 ห้อง ห้องผู้ป่วยหนักจำนวน 11 ห้อง และห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจจำนวน 8 ห้อง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำในจังหวัด และได้ริเริ่มจัดทำคลินิกภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 15 คลินิก ภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2015-11-02 15:48:29
4
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
353 ถนนเยาวราช,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
telefon: 076361234
fax: 076361333   | moblie: 076361234
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ตามหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/1604 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง การยกฐานะโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์ สถานที่ตั้ง       โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7636-1234 Hotline : 1669 โทรสาร : 0-7636-1333 พื้นที่และขนาดที่ตั้ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 534 เตียง เป็นเตียงสามัญ 402 เตียง เตียงพิเศษ 132 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นที่ใช้งานได้จริงเพียง 30 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา         “ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการแพทย์ บุคลากรในองค์กรมีคุณค่า ชาวประชาสุขใจ ” คือ วิสัยทัศน์ที่จะต้องไปให้ถึง ภายใต้พันธกิจที่ว่า ให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแบบบูรณาการ โดยทีมสหวิชาชีพพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีศักยภาพสูงสุด ในการให้บริการสุขภาพ วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อันดามัน และมีเข็มมุ่ง ที่จะพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย สร้างความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ โดยยึดค่านิยม ในการทำงานเป็นทีม และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 1,600 คน เป็นข้าราชการร้อยละ 40 ลูกจ้างประจำร้อยละ 7 และลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 53 ในด้านการให้บริการ ผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 2,000 ราย และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอก งมีโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ให้บริการควบคู่ในวันเวลาราชการด้วยผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา ในโรงพยาบาล เฉลี่ยวันละ 480 ราย มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โรคที่ผู้ป่วยนอกมาใช้บริการมากที่สุด อันดับแรกคือ โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบไหลเวียนเลือด โรคที่เป็นสาเหตุให้รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลคือ โรคระบบทางเดินอาหาร รองลงมาคือ โรคต้อกระจกและภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับแรก รองลงมาคือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และสาเหตุจากโรคหลอดเลือดในสมอง การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่ คลินิกรุ่งอรุณ หกนาฬิกาสามสิบนาที จนถึงวชิระ...คลินิก เวลาสี่ทุ่ม นอกจากนั้น ยังให้บริการ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู หัตถบำบัด สปา และคลินิกทันตกรรม นอกเวลาด้วย มีศูนย์นเรนทรอันดามัน รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้านการรักษาพยาบาล โทรสายด่วนหมายเลข 1669 มีทีมเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน E.M.S. ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ มีแผนฝันสีทอง รองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางบก แผนนาวาเงิน เรือ สธ.อันดามัน รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ อีกทั้งใช้แนวสาธารณสุขเชิงรุกในการให้บริการผู้ป่วย มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยตามชุมชน, สถานประกอบการ และตามเกาะต่าง ๆ

Medix Skincare & Laser Clinic

2015-01-21 05:52:54
5
We are committed to professional skin care, honest and reliable therapists and exceptional results for skincare, face and body well-being.
Suite 306, Level 3, 370 St Kilda Road,VIC Australia 3004
telefon: 0396860003
moblie: 0396860003
Medix Skincare & Laser Clinic
We are committed to professional skin care, honest and reliable therapists and exceptional results for skincare, face and body well-being. We achieve this by putting you first – we provide our valued customers the latest innovative hair removal and skincare products and a variety of services at competitive prices. Medix Skin Care Services Enjoy face lifting and rejuvenation treatments that are non-surgical with no downtime. Our Radio Frequency face lifting can reduce wrinkles and bring out a more vibrant, youthful glow. Cherish your skin and show it some love with our new skin resurfacing facial system - Hydrafacial. Our staff are experts in skincare and will help you improve the appearance of fine lines, wrinkles, age spots, acne and puffy eyes. Fat and Cellulite Reduction With our powerful combination of a state-of-the-art treatment called Ultrasound Fat Cavitation and radio frequency waves, a slimmer figure is always within reach. Laser Hair Removal Waxing, tweezing and shaving hair is tedious, disappointing and may cause skin irritation. This is why we use the best system - Variable Pulsed Light (VPL) – for permanent laser hair removal. Indulge in our extensive list of skincare and laser services: * Ultrasound Fat Cavitation * Radio Frequency Lymphatic Drainage * Radio Frequency Face and Body Lifting and Stretch Mark Reduction * Laser Hair Removal * Laser Pigmentation and Broken Capilaries Removal * Laser Skin Rejuvenation * Medical Derma Rolling * Acne Treatments * HydraFacial (Serum Based Skin Resurfacing Treatment) * Diamond Microdermabrasion * LED Teeth Whitening * Medi Facials and Peels Book an appointment with the dependable skin care specialists – Medix Skincare & Laser Clinic – today!

Radiant Medical Phuket

2014-02-15 11:52:38
6
Aesthetic clinic Phuket - Botox filler Phuket and laser treatment
52. Phangnga Road,T. Talatdyao,A. Muang,Phuket Thailand 83000
telefon: 076-215897
fax: 076-215897   | moblie: 061-4141662
Radiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical PhuketRadiant Medical Phuket
Radiant Medical & Aesthetics Clinic Best of Boutique Clinic for effective laser treatment and unique skincare experience was established in Phuket      What Radiant Medical offers: Most important to us is your personal service. We treat everyone as individuals. Your experience here with us will be tailored to your needs with our service minded staff. We use the gold standard machine for LASER and NON-LASER treatment. Ulthera Ultherapy is a new type of non-surgical, non-invasive procedure that uses ultrasound and the body's own natural healing process to lift, tone, and tighten loose skin on the brow, face, neck, and under the chin. Cutera CoolGlide Laser Hair Removal The Cutera CoolGlide is the best laser hair removal system on the market for all skin types and tones, from light to dark, including tanned patients. Its unique design, longer wavelength, and innovative cooling design, allow extremely effective, safe and permanent results. Fractional Co2 Laser  (For Acne Scar Treatment, Wrinkles/Thightening Treatment) Q Switched Nd/Yag Laser  (For Freckles / Melasma / Abnormal Pigmentation Treatment, Skin Rejuvenation) Mesotherapy Non-Needle  (For Brightening Treatment, Lifting Treatment)... etc.
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Fügen Sie Ihre Website auf EASY Suchmaschine KOSTENLOS!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

Kann in Ihrer eigenen Sprache machen