ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Transport Service  >  บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด @ ภูเก็ต

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด @ ภูเก็ต

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด @ ภูเก็ต

สำหรับทีเอ็นที บุคลากรและธุรกิจของคุณ คือหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งหมดของเรา

Thailand

58/33 หมู่ 6

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด @ ภูเก็ต
02 2508850
website email
Company Overview

คุณมั่นใจได้ว่าบริการขนส่งสินค้าของเราจะตอบสนองกำหนดเวลาการขนส่งของคุณได้ทุกเวลาและไม่ว่าจะอยู่แห่งใดบนโลก คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่บริการส่งมอบสินค้าในชั่วข้ามคืนไปจนถึงการขนส่งสินค้าจำนวนมาก หากคุณต้องการการขนส่งที่เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เราสามารถประสานงานกับคุณเพื่อค้นหาโซลูชั่นส์เฉพาะแบบได้.

Video & Presentation
Google Map
MAP
CONTACT
Drop us a line and we will get back to you
Address
Address
58/33 หมู่ 6 เมือง รัษฏา, ภูเก็ต Thailand 83000
 
phone
1721
 
fax
1721
 
mobile
02 2508850
 
email
info@tnt.com
 
website