ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Telecommunication, PABX  >  เอส.เค. เทเลคอม

เอส.เค. เทเลคอม

เอส.เค. เทเลคอม

เอส.เค. เทเลคอม ภูเก็ต

Thailand

128/72 หมู่บ้านท้อปแลนด์ หมู่5

เอส.เค. เทเลคอม
076620600
website email
Company Overview

เอส.เค. เทเลคอม ภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางระบบสื่อสารและระบบความ ปลอดภัย แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย อาทิเช่น ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบประตูอัตโนมัติ คีย์การ์ด ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเน็ตเวิร์ค เป็นต้น

โดยบริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษางาน ปฏิบัติงานติดตั้ง ทั้งภายในสถานที่ และนอกสถานที่ ให้กับลูกค้าทั่วไป รองรับการใช้งานทุกอาคาร ทุกองค์กร ทุกระบบ รวมถึงเทคโนโลยีอนาคต ISDN, VOIP ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเม้นต์ สถานที่ต่างๆ

Video & Presentation
Google Map
MAP
CONTACT
Drop us a line and we will get back to you
Address
Address
128/72 หมู่บ้านท้อปแลนด์ หมู่5 เมือง รัษฎา, ภูเก็ต Thailand 83000
 
phone
076620600
 
fax
076620576
 
mobile
076620600
 
email
INFO@PHUKETTELECOM.COM
 
website