ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Sculpture  >  โรงหล่อพระประธาน.com

โรงหล่อพระประธาน.com

โรงหล่อพระประธาน.com

โรงหล่อพระประธาน.com รับหล่อพระ

Thailand

หมู่ที่ 7

โรงหล่อพระประธาน.com
0909830959
email
Company Overview

โรงหล่อพระประธาน พระพุทธรูป พร้อมทำพิธีเททองหล่อพระทั่วประเทศ 

บริการรับ "หล่อพระ" โรงหล่อพระพระประธาน ,พระพุทธรูป ทุกขนาด ทั้งงานหล่อพระทองเหลือง" และ "งานหล่อพระสัมฤทธิ์"
เนื้อโลหะผสมอื่นๆ ตามแบบงานหล่อพระแบบโบราณ ราคาที่ยุติธรรม ย่อมเยาว์ ได้งานที่มีคุณภาพ ปราณีต สวยงาม ตามหลักตามพุทธลักษณะ จากช่างได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ "โรงหล่อพระ"

 

keyword : โรงหล่อพระ ,หล่อพระประธาน ,หล่อพระพุทธรูป ,หล่อพระ ,หล่อพระงานทองเหลือง ,หล่อพระรูปเหมือนเกจิ ,หล่อพระพระมหาจักรพรรดิ์ ,หล่อพระอุปคุต 
หล่อพระพิฆเนศหล่อพระทองเหลือง ,หล่อพระงานสัมฤทธิ์ ,โรงหล่อพระพรหม ,โรงหล่อพระประธาน.com 
 
โรงหล่อพระประธาน.com ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ "หล่อพระ" มากกว่า 40 ปี โดยมีช่างที่มีประสบการณ์ในการปั้นและการหล่อตามพุทธลักษณะ ให้มีความงดงามอารมณ์ความรู้สึก ทุกๆ ชิ้นงานที่จัดสร้าง
 
โรงหล่อพระประธาน.com ทุกๆ ชิ้นงานของ "โรงหล่อพระ" ของเราจะเป็นงาน (ปั้นใหม่-หล่อใหม่) ตามแบบงานหล่อพระแบบโบราณ ที่จะมีความทนทาน แข็งแรง ไม่เหมือนใครตามแบบที่ต้องการ และมีความหนาของทองเหลืองมากกว่า (งานพระตลาด) จึงมั่นใจได้ว่างานพระพุทธรูปของท่านจะอยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนาน
 
โรงหล่อพระประธาน.com จะเป็นงานหล่อพระ "งานทองเหลือง" และ "งานสัมฤทธิ์" เนื้อโลหะผสมอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ และทำสีได้ตามแบบที่ต้องการ เช่น รมดำ ,พ่นทอง ,ทำสีเหมือนจริง ,ปิดทองแท้ หรือสีผสมต่างๆ ให้เหมือนจริง
 
โรงหล่อพระประธาน.com สามารถหล่อพระได้ทุกประเภท เช่น ,หล่อพระประธาน ,หล่อพระรูปเหมือนเกจิ ,หล่อพระพระมหาจักรพรรดิ์ ,หล่อพระอุปคุต ,หล่อพระพิฆเนศ ,หล่อพระพรหม ,เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นงาน เล็ก-ใหญ่เป็นหลายๆ เมตร จำนวน หนึ่งชิ้น-หลายพันชิ้น เราทำได้หมด
 
โรงหล่อพระประธาน.com มีบริการทำ "พิธีเททองหล่อพระ" ทั้งในสถานที่-และนอกสถานที่ ทำให้เรื่องการหล่อพระเป็นเรื่องง่าย (One Stop Service) คิดจะ "หล่อพระ" มาที่เรา..ที่เดียวจบ
 
โรงหล่อพระประธาน.com มั่นใจใน "งานบริการ ราคาที่ยุติธรรม" ย่อมเยาว์ ได้งานที่มีคุณภาพ ปราณีต สวยงาม และงานบริการที่เราจะให้ลูกค้าสามารถ (ตรวจงานทุกๆ ขั้นตอนของเรา จนกว่าจะพอใจ) รับประกันคุณภาพงาน 100% บริการส่งรูปอัพเดทงาน และสามารถเข้ามาชมโรงงานได้ตลอดเวลา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
Video & Presentation
Google Map
MAP
CONTACT
Drop us a line and we will get back to you
Address
Address
หมู่ที่ 7 บางเลน , นครปถม Thailand 73130.
 
phone
0909830959
 
mobile
0909830959
 
email
salmonyou89@gmail.com
 
website