ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
PŘIHLÁSIT PŘIHLÁSIT | Registrovat Registrovat

Proč si zaregistrovat u nás? Proč si zaregistrovat u nás?
Svet Zlaté Stránky  >   Tísňové Volání  >  Krevní Centrum, Dárcovství Krve
Svet Zlaté Stránky je nejlepší způsob, jak najít Krevní Centrum, Dárcovství Krve

Svet Zlaté Stránky

emergency-contact

Krevní Centrum, Dárcovství Krve

je nejlepší způsob, jak najít

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2015-11-04 08:55:02
1
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ซอย หงษ์หยกอุทิศ - ซอย ประยูร 2/1,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
telefon: 076 254 425
fax: 076 254 430   | mobilní: 076 254 425
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเริ่มการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน), บริษัทอนุภาษจำกัด และกลุ่มผู้ร่วมทุนท้องถิ่น รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ประเทศไทย ได้ทุ่มเทพยายามถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมาโดยตลอด ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน อาทิเช่น แพคเกจตรวจสุขภาพไดมอนด์สำหรับผู้บริหาร และแพคเกจแวลูโกลด์ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการตรวจผลเลือด การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์ เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) เครื่องตรวจซีทีสแกน การทดสอบบนลู่วิ่ง (TMT) การทดสอบการทำงานของปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจทันตกรรม และการทดสอบสายตา เป็นต้น คณะแพทย์ของโรงพยาบาล เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ในด้านความเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยอาการ และการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยทุกเพศและวัย ด้วยโรงพยาบาลตระหนักดีว่า การอบรมเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านว่า บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถรักษาคุณภาพทางการแพทย์ในระดับแนวหน้าได้เป็นอย่างดี สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาล มีดังนี้ เตียงผู้ป่วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 ราย และผู้ป่วยใน 200 ราย พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 23 ศูนย์ และห้องพักฟื้นผู้ป่วย ห้องผ่าตัดจำนวน 5 ห้อง ห้องผู้ป่วยหนักจำนวน 11 ห้อง และห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจจำนวน 8 ห้อง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำในจังหวัด และได้ริเริ่มจัดทำคลินิกภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 15 คลินิก ภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2015-11-02 15:48:29
2
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
353 ถนนเยาวราช,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
telefon: 076361234
fax: 076361333   | mobilní: 076361234
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ตามหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/1604 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง การยกฐานะโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์ สถานที่ตั้ง       โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7636-1234 Hotline : 1669 โทรสาร : 0-7636-1333 พื้นที่และขนาดที่ตั้ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 534 เตียง เป็นเตียงสามัญ 402 เตียง เตียงพิเศษ 132 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นที่ใช้งานได้จริงเพียง 30 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา         “ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการแพทย์ บุคลากรในองค์กรมีคุณค่า ชาวประชาสุขใจ ” คือ วิสัยทัศน์ที่จะต้องไปให้ถึง ภายใต้พันธกิจที่ว่า ให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแบบบูรณาการ โดยทีมสหวิชาชีพพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีศักยภาพสูงสุด ในการให้บริการสุขภาพ วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อันดามัน และมีเข็มมุ่ง ที่จะพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย สร้างความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ โดยยึดค่านิยม ในการทำงานเป็นทีม และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 1,600 คน เป็นข้าราชการร้อยละ 40 ลูกจ้างประจำร้อยละ 7 และลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 53 ในด้านการให้บริการ ผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 2,000 ราย และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอก งมีโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ให้บริการควบคู่ในวันเวลาราชการด้วยผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา ในโรงพยาบาล เฉลี่ยวันละ 480 ราย มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โรคที่ผู้ป่วยนอกมาใช้บริการมากที่สุด อันดับแรกคือ โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบไหลเวียนเลือด โรคที่เป็นสาเหตุให้รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลคือ โรคระบบทางเดินอาหาร รองลงมาคือ โรคต้อกระจกและภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับแรก รองลงมาคือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และสาเหตุจากโรคหลอดเลือดในสมอง การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่ คลินิกรุ่งอรุณ หกนาฬิกาสามสิบนาที จนถึงวชิระ...คลินิก เวลาสี่ทุ่ม นอกจากนั้น ยังให้บริการ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู หัตถบำบัด สปา และคลินิกทันตกรรม นอกเวลาด้วย มีศูนย์นเรนทรอันดามัน รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้านการรักษาพยาบาล โทรสายด่วนหมายเลข 1669 มีทีมเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน E.M.S. ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ มีแผนฝันสีทอง รองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางบก แผนนาวาเงิน เรือ สธ.อันดามัน รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ อีกทั้งใช้แนวสาธารณสุขเชิงรุกในการให้บริการผู้ป่วย มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยตามชุมชน, สถานประกอบการ และตามเกาะต่าง ๆ
Vyhledávač podání
Přidat své stránky do vyhledávače EASY ZDARMA!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

můžete zadat ve vašem jazyce